Oferujemy następujące usługi:

 • mapy do celów projektowych,
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze budynków 
 • wytyczenia oraz pomiary inwentaryzacyjne i sporządzanie dokumentacji powykonawczej urządzeń  podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu,
 • pomiary inwentaryzacyjne bydynków wielorodzinnych wraz z wyodrębnieniem lokali,
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
 • połączenia działek,
 • wznowienia punktów granicznych nieruchomości,
 • analizy stanu prawnego nieruchomości
 • wykonywanie prac geodezyjnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych
 • regulacje stanów prawnych nieruchomości
 • kompleksowa obsługa robót drogowo-mostowych, 
 • kompleksowa obsługa budowy sieci infrastruktury podziemnej 
 • pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych 
 • pomiary specjalistyczne 
 • skanowanie, wektoryzacja, kalibracja rastrów

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.